Προωθώντας την ένταξη προσφύγων και μεταναστών μέσω ευκαιριών στην αγορά εργασίας

Περισσότεροι από 180 εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων, ιδιωτικών εταιριών καθώς και ωφελούμενων συμμετείχαν στην εκδήλωση "Ζούμε μαζί - Εργαζόμαστε μαζί", που διοργάνωσε η Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας - Livelihoods, του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR). Τo ACCMR λειτουργεί από τον Ιούνιο 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον συντονισμό του Athens Partnership και σήμερα περιλαμβάνει 80 φορείς-μέλη.

© Marina Tomara / ACCMR

© Marina Tomara / ACCMR

Στη διοργάνωση της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/3 στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Europe Direct, συμμετείχαν οι οργανώσεις International Rescue Committee (IRC), Solidarity Now, Κάριτας Ελλάς, MEΤΑδραση, Praksis, Generation 2.0, Οργάνωση Γη, Εστία, Μέλισσα και Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. Στόχος ήταν να διερευνηθεί το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ένταξης των μεταναστών, προσφύγων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσω της εργασίας, καθώς και τη σημασία των προσπαθειών αυτών για τη ζωή όλων των κατοίκων της Αθήνας.

“Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες μιας ενταξιακής διαδικασίας. Η πρόκληση για την Ελλάδα, χώρα με επίσημη ανεργία πάνω από 20%, είναι να βρει τον τρόπο να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπό ένταξη ομάδες. Επίσης είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια οι εμπλεκόμενοι φορείς να προωθήσουν την έννοια της κοινωνικής συνοχής, ώστε να ωφεληθούν και οι κοινωνίες υποδοχής”, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

© Marina Tomara / ACCMR

© Marina Tomara / ACCMR

Στο πλαίσιο δύο ανοιχτών συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, τονίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι προσπάθειες ένταξης προσφύγων και μεταναστών είναι κάτι που αφορά την εύρυθμη ζωή ολόκληρης της πόλης, και όχι μόνο τις ομάδες αυτές. Επίσης, οι υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να αγκαλιάζουν όλες τις ευάλωτες ομάδες, είτε αυτές προέρχονται από προσφυγικές ροές, είτε αφορούν μόνιμους κατοίκους της πρωτεύουσας. Ακόμα, οι ευάλωτες αυτές ομάδες φέρνουν μαζί τους πολλές δεξιότητες και ταλέντα και μπορούν να συνεισφέρουν δημιουργικά στη χώρα υποδοχής.

Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία συντονισμού που έχει αναλάβει το ACCMR, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του δήμου Αθηναίων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Στόχος του είναι η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, τόσο για την αντιμετώπιση νέων έκτακτων συνθηκών όσο και για την ομαλή ένταξη του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού στην πόλη της Αθήνας.

Video by solomon.gr -- Filmed by Reza Goldadi & Fanis Kollias Edited by Vassilia Sofroniou